กก

HOME > Technology > CAD File Download 

    CAD File Download

กก

กก

   
ITEMS SIZE OUTPUT MODEL Download

Induction

Motor

กเ 60mm 6W IH6กเ6-กเกเ
กเ 70mm 15W IH7กเ15-กเกเ
กเ 80mm 15W IH8กเ15-กเกเ
25W IH8กเ25-กเกเ
40W IH8กเ40-กเกเ
กเ 90mm 40W IH9กเ40-กเกเ
60W IH9กเ60-กเกเ
90W IH9กเ90-กเกเ
120W IH9กเ120-กเกเ
150W IH9กเ150-กเกเ
180W IH9กเ180-กเกเ
200W IH9กเ200-กเกเ
250W IH9กเ250-กเกเ

Reversible

Motor

กเ 60mm 6W RH6กเ6-กเกเ
กเ 70mm 15W RH7กเ15-กเกเ
กเ 80mm 20W RH8กเ20-กเกเ
25W RH8กเ25-กเกเ
40W RH8กเ40-กเกเ
กเ 90mm 40W RH9กเ40-กเกเ
60W RH9กเ60-กเกเ
90W RH9กเ90-กเกเ
120W RH9กเ120-กเกเ
180W RH9กเ180-กเกเ

Speed Control

Motor

กก

กก

กเ 60mm 6W I(R)HT6กเ6-กเกเ
กเ 70mm 15W I(R)HT7กเ15-กเกเ
กเ 80mm 25W I(R)HT8กเ25-กเกเ
กเ 90mm 40W I(R)HT9กเ40-กเกเ
60W I(R)HT9กเ60-กเกเ
90W I(R)HT9กเ90-กเกเ
120W I(R)HT9กเ120-กเกเ
180W I(R)HT9กเ180-กเกเ

Brake Motor

กเ 60mm 6W I(R)HK6กเ6-กเกเ
กเ 70mm 15W I(R)HKกเ15-กเกเ
กเ 80mm 25W I(R)HK8กเ25-กเกเ
กเ 90mm 40W I(R)HK9กเ40-กเกเ
60W I(R)HK9กเ60-กเกเ
90W I(R)HK9กเ90-กเกเ
120W I(R)HK9กเ120-กเกเ
180W I(R)HK9กเ180-กเกเ

Speed Control

Brake Motor

กก

กเ 60mm 6W RHKTกเ6-กเกเ
กเ 70mm 15W RHKTกเ15-กเกเ
กเ 80mm 25W RHKT8กเ25-กเกเ
กเ 90mm 40W RHKT9กเ40-กเกเ
60W RHKT9กเ60-กเกเ
90W RHKT9กเ90-กเกเ
120W RHKT9กเ120-กเกเ
180W RHKT9กเ180-กเกเ

กก